Teksti suurus:
A A A

Aasta naiskodukaitsja on Hiiumaalt ja aasta kaitseliitlane Alutaguselt

17.02.2014
Aasta kaitseliitlane ja naiskodukaitsja koos nominentidega
Autor: Kristjan Prii
Aasta 2013 kaitseliitlaseks valiti Meelis Tinno Kaitseliidu Alutaguse malevast ja aasta naiskodukaitsjaks Anu Saue Naiskodukaitse Lääne ringkonnast.
Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming andsid täna Tartus Kõrgema sõjakooli aulas võitjatele üle rändauhinnad, milleks on pronksist kaitseliitlase ja naiskodukaitsja kujud.

Lisaks said kõik nominendid Kaitseliidu ülema, kaitseministri ning kaitseväe juhataja hinnalised kingitused.

Kaitseminister Urmas Reinsalu rõhutas oma tervitussõnavõtus, et Kaitseliidu liikmed teavad oma rolli riigikaitses. ,Te ei ole need, kes vaatavad äraootavalt kellegi teise poole, vaid panete käed külge, siis, kui seda teilt kõige rohkem oodatakse ja seda kõige rohkem vaja on, ütles kaitseminister. Ehkki täna on pidupäev, tuletan siiski meelde meie kohustust uue riigikaitse arengukavaga sai Kaitseliit endale palju suurema rolli kui seni. Kaitseliidul on konkreetne ülesanne meie riigi territoriaalkaitseks. See on selge ja lihtne, sõjaline ülesanne, lisas Reinsalu.

Parimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid tervitas ka kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras.

Aasta kaitseliitlast Meelis Tinnot on iseloomustatud alljärgnevalt: Iseloomustada võib teda jaapani vanasõnaga Õpetamine on õppimine. Ta on mees, kes õpib ise ja õpetab teisi. Teda jagub täie hooga instruktorina
nii kaitseliitlaste väljaõppeüritustele kui ka noorkotkaste ja naiskodukaitsjate ettevõtmistesse. Tagasiside tegevliikme sõdurioskuste baaskursustelt ja Naiskodukaitse väljaõppeüritustelt tema kui instruktori kohta on alati väga positiivne.

Enim hinnatakse tema asjalikke teadmisi ning muhedat, vahel ka riukalikku meelt ja rahulikkust. Ta on noorkotkaste hulgas suur autoriteet. Tal jätkub energiat ja teotahet igat liiki ürituste jaoks. Ta täidab oma
vähesel vabal ajal ka abipolitseiniku ülesandeid. Kes teeb, see jõuab. Samuti kirjutab ta oma kompanii kroonikat. Valmivasse maleva aastaraamatusse on ta kirjutanud ja illustreerinud fotodega mitu peatükki Kaitseliidu taasloomisest, väljaõppest ja kaitseliitlaste seltskondlikest üritustest.

Ta on üks Kaitseliidu allüksuse taasasutajaliikmetest, Kuremäe kompanii pealik, ta on kuulunud maleva ja malevkonna juhatustesse ja olnud pikka aega rühmapealiku abi. Meelis Tinno töötab Illuka vallavalitsuses.

Aasta naiskodukaitsja Anu Saue iseloomustus: Ta on huvitavate ideede generaator ja ühtlasi ka kohusetundlik tegutseja ja vastutaja. Tema otsused on õiglased ja hinnangud erinevate teemade kohta on alati positiivse alatooniga. Ta on lõputu energia allikas. Jõuab õppida, osaleda, korraldada ja teisi kaasa haarata.

Tal on alati aega minna noortega metsa orienteerumistrenni, võistlustele või lihtsalt ära kuulata nende rõõmud ja mured. Ta ütleb ürituste ettevalmistamisel kohe oma nägemuse, arendab lõbusa vestluse ja viib asja põneva teostuseni. Ta on julgustav, aktiivne ja kaasab ka teisi liikmed uusi väljakutseid proovima.

Hämmastav on tema universaalsus, ta on aastaid oma ringkonda esindanud staabiassistentide ja toitlustuse erialavõistlustel ning lõpututel sõjalis-sportlikel võistlustel. Ta on noortejuht ja Noorte kotkaste malevapealiku abi, ta on jaoskonna juhatuse liige ning spordigrupi juht. Anu Saue töötab Keskkonnaameti Hiiu-Saare-Lääne regiooni
veespetsialistina.

Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valiti neljandat korda, eesmärgiks on tunnustada parimaid vabatahtlikke. Iga malev ja ringkond esitas oma kandidaadi, kelle seast parima kaitseliitlase valis spetsiaalne komisjon, parima naiskodukaitsja vastavalt Naiskodukaitse komisjon.

Tänavu oli aasta kaitseliitlase nominente 15 vanuses 23-54, KL staažiga 3-23 aastat, esmakordselt oli nominentide seas ka naiskaitseliitlane. Aasta naiskodukaitsja nominente oli samuti 15 vanuses 27-63, NKK staa iga 3-20 aastat.

17. veebruaril möödub 23 aastat päevast, mil Järvakandis taasloodi Kaitseliit rahva omaalgatuse korras jätkuvalt kestva Nõukogude okupatsiooni oludes.www.kaitseliit.ee