Teksti suurus:
A A A

Järva noorkotkad tähistavad juubelit

09.10.2013
Eelseisval neljapäeval tähistab Noorte Kotkaste Järva malev Türi Kultuurikeskuses oma 20. taasloomise aastapäeva. Maleva mõlemad loomised, nii enne II maailmasõda kui ka taasloomine 1993. aastal, toimusid just Türil.
Juubeliaktusel vaadakse möödanikku, tunnustatakse tublimaid noori, noortejuhte ja koostööpartnereid. Noorte Kotkaste Järva maleva kõrgeima tunnustuse maleva rinnamärgi pälvivad Kaitseliidu tegevliikmed vanemleitnant Janis Frei, kapten Alfons Jakobson ja kapten Lauri Lipp.

Aktuse meeloluka poole sisustavad maleva endi liikmed, Naiskodukaitse rahvatantsuansambel "Kõver küünarnukk" ja meesansambel "Avaja" meeleolukad lood. Aastapäeva austavad oma kohalolekuga lisaks teistele Riigikogu liige ja Noorte Kotkaste Järva maleva toetajaliige Kaia Iva, Järva maavanem ja Kodutütarde Järva ringkonna auliige Tiina Oraste ning Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm.

Maleva tegevus nende kahekümne aasta jooksul on olnud toimekas. See toimekus on avaldunud tublide vabatahtlike juhtide näol, kes maleva taaslõid, seda üles ehitama ja arendama hakkasid. Kõigile nendele aastatele tagasi vaadates on malev andnud palju tublisid noori Kaitseliidule, Kaitseväele ja ka teistele elualadele.

Maleval on kujunenud toredad koostööpartnerid: kohalikud omavalitsused, koolid noorteühendused ja paljud teised. Kakskümmend aastat kestnud töö tulemusena on malev arvestav partner Järvamaal.

Nendel kahekümne aastajooksul on malevat juhtinud Janis Baranin, Urmas Piigert, August Albert, Aarne Sibrik ja Siim Tischler. Maleva tööd ja tegemisi on teinud lihtsamaks noorteinstruktorid Pille Veitmaa (aastatel 1999-2004) ja Urmas Piigert alates 2004.aastast.

Täna juhivad malevat malevapealikuna Allar Ansjaki, malevapealiku abi Ülari Vooremäe ja juhatuse liikmed Väätsa rühma pealik Raid Saar ja Retla rühma pealik Jaanus Luuk. Neid toetavad lisaks noorteinstruktorile teavituspealik Kärt Ojala ja projektijuht Lauri Kabonen.