Teksti suurus:
A A A

Liikmemaks

Saaja: Kaitseliit
Arvelduskonto / IBAN: EE461010022002422007
Viitenumber: 62020100203
Selgitus: liikmemaks, aasta ja inimese nimi kelle eest makstakse
Summa:  12 eurot aasta

Noorte Kotkaste struktuuriüksuses tasuvad liikmemaksu kõik tegev- ja toetajaliikmed. Noorte Kotkaste liikmemaksu ei tasu need noortejuhid, kes on ühtlasi, kas KL maleva või Naiskodukaitse struktuuriüksuse liikmed. Kaitseliitlase ja naiskodukaitsjad tasuvad liikmemaksu enda struktuuriüksuse näidatud kontole.

Liikmemaksust vabastuse saamiseks peab esitama avalduse allüksuse juhatuse nimele.