Teksti suurus:
A A A

Noorkotkad ja kodutütred viivad võidupüha paraadilt tule igasse maakonda

20.06.2016
Tänavu valiti tuletoojateks igast maakonnast üks noorkotkas ja üks kodutütar, kes saavad 23. juunil võidupüha paraadil Võrus presidendilt võidutule, et see viia oma kodukanti ja jagada jaanitule süütamiseks kõigile soovijatele.
Võidutuli sünnib 23. juuni hommikul kell 9.00 Vabadussõjas langenute mälestussamba juures Võru linnakalmistul kui ühendatakse eelneval päeval Toris Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus süüdatud mälestustuli ning noorkotkaste poolt Võru rahvapeol süüdatud muinastuli. Lisaks annetatakse tulede ühendamise tseremoonial kõigile võidutule toojatele tuletooja medal.

Võidupüha tuletoojate pilte saab lähemalt uurida Kaitse Kodu! Facebooki lehel
2016. aasta tuletoojad on:
 
ALUTAGUSE
Rait Kivi
Aktiivne noorkotkas alates 2007. aastast. Esindanud malevat maakondlikel võidupüha paraadidel ning Mini-Ernadel. Oskab kaaslasi innustada ja võistkonnas liider olla. Aktiivne ka väljaspool Noorte Kotkaste organisatsiooni – tegeleb jalgpalli, võrkpalli, korvpalli, suusatamise, enesekaitse ja rahvatantsuga.
 
HARJU
Siim Aksel Amer
Noorkotka tõotuse andis 2007. aastal. Aktiivne, aus, kohusetundlik ja sõbralik noormees. Esindanud korduvalt Noorte Kotkaste Harju malevat nii vabariiklikel kui rahvusvahelistel võistlustel. Siim Aksel kuulub oma kooli õpilasesindusse ning hobideks on tal pillimäng, koorilaul (Poistekoor Kalev) ja jalgpall.
 
JÕGEVA
Kristjan Pint
Noorte Kotkaste organisatsiooniga liitus aastal 2009. Sellest ajast alates on osalenud Noorte Kotkaste tegevuses väga aktiivselt.  Jõgeva rühma liikmena võitnud 2015. ja 2016. aastal maakondliku luureretke, kus viimasel aastal oli võistkonna kapten.
 
JÄRVA
Frank Gennert Osula
Frank Gennert liitus noorkotkastega 2010. aastal. Ta on aktiivne osaleja Noorte Kotkaste Järva maleva väljaõppes ja muudes ettevõtmistes. Ta on aktiivne ka väljaspool organisatsiooni –mängib jalgpalli juba 12 aastat, tantsib rahvatantsurühmas ja laulab segakooris. Teda võib iseloomustada lausega „kes teeb, see jõuab“.
 
LÄÄNE MALEV
Martten Tiitsma
Martten astus noorkotkaks  2009. aastal. Ta õpib Läänemaa Ühisgümnaasiumi 10. klassis ja tema õpitulemused on väga head. Martten on aktiivselt osalenud kõikidel Noorte Kotkaste maakondlikel üritustel. Ta on olnud tegevuspunktide läbiviija, kohtunik kontrollpunktides ja rühmalaagri korraldaja.
 
LÄÄNE MALEV, Hiiumaa
Mart Pärtel
Noorkotkaks vastu võetud 2007. aastal. Esindanud Lääne malevat paljudel vabariiklikel Noorte Kotkaste võistlustel ning mitmeid kordi osalenud ka võidupüha paraadil. Mart on väga tubli õppija; tark, töökas, otsekohene ja põhjalik. Temas on katsetamise julgust ning tegutsemise kindlust.
 
PÕLVA
Raul Kübard
Raul Kübard astus noorliikmeks 2012. aastal. Raul on kogu Noorte Kotkaste Põlva maleva  ja loomulikult ka Laheda rühma noorematele noorkotkastele ja kodutütardele suureks sportlikuks eeskujuks, sest on maakonnas oma vanuseklassis üks paremaid kergejõustiklasi. Selle kinnituseks ka sportlase erikatse märk aastast 2012 ja Noorte Kotkaste Aasta Sportlase tiitel aastast 2015.
 
PÄRNUMAA
Kevin Kalda
Kevin astus Ursa Major rühma liikmeks 9aastase poisina. Ta on  juba kümme aastat osalenud kõikidel koondustel, metsalaagrites ning üritustel, mida noorkotkaste tegevus on võimaldanud. Oma meeskonnaga on ta igal aastal karikad koju toonud nii maakondlikelt võistlustelt, Mini- Põrgupõhjalt, Kuperjanovlaste rajalt ning viimased aastad ka Mini-Ernalt. Võitnud ka Rootsis ja Leedus. Kevin on suurepärane motiveerija, hea meeskonnakaaslane, tugev juht ja eeskuju kõigile noorkotkastele.
 
RAPLA
Sten Leinasaar
Sten Leinasaar astus noorkotkaks 2012. aastal. Ta on osalenud sõjalis-sportlikel võistlustel Mini-Põrgupõhja, Mini-Erna, Kuperjanovlaste rada, Viru Tarvas, Salupere retk. Sten on aktiivne sportlane ka orienteerumises ja saalihokis. Ta on kaasa löönud Kaitseliidu Rapla maleva side- ja meditsiiniõppustel ning osalenud noorkotkaste rivis võidupüha paraadil Haapsalus.
 
SAAREMAA
Jaen Ots
Jaen Ots on Noorte Kotkaste Saaremaa maleva Leisi rühma liige ja on alati olnud väga abivalmis, aktiivne ning teadmishimuline. 2014. aasta sügisest alates on Jaen olnud rühmajuhi abina toeks rühma ürituste korraldamisel. Lisaks on ta esindanud Saaremaa malevat Kaitseliidu vabariiklikel võistlustel ning kooli esindusega on ta osalenud vabariiklikul Koolitantsu võistlusel.
 
SAKALA
Andres Eek
Andres Eek on noorkotkas alates 2008 aastast. Väiksest poisist saati on teda huvitanud loodus – loomade, taimede ja lindude tundmine. Sellega seoses pakub talle huvi ka looduses matkamine ja toimetulek looduses väheste vahenditega.  Lisaks on Andres tegelenud 10 aastat rahvatantsuga ning 2016. aastal sai ta Viljandi Gümnaasiumi tantsurühma koosseisus Koolitantsu võistlusel 1. koha.
 
TALLINN
Jan Markus Lindmäe
Jan Markus Lindmäe liitus Noorte Kotkaste organisatsiooniga 2008. Aasta kevadel, kui asus tegutsema Scoutsrühma ridades. Juba alguses peale näitas Jan Markus üles initsiatiivi ja töötahet. Scoutsrühma liige oli Jan Markus kuni 2014. aasta keskpaigani, mil ta liitus Pirita rühmaga. Seal asus Jan Markus täitma 1. salga pealiku ülesandeid ning senise rühmapealiku ajateenistusse siirdumise järel on Jan Markus alates 2016. aastast rühmapealiku ametikohal.
 
TARTU
Taavi Traks
Taavi Traks on noorkotkas alates 2009. aastast. Ta lõpetas Tartu maleva juures salgapealike kooli 2014 aastal ja sellest alates on olnud maleva laagrites allüksuse juhi ametikohal. Määratud Sillaotsa rühma pealiku abi ametikohale 2015. aastal. Taavi on osalenud Noorte Kotkaste võistlusmatkal Mini Erna. Tartu maakonnas on kahel korral võistkonna koosseisus võitnud võistlusmatka Kährik.
 
VALGAMAA
Paul Poderat
Paul Poderat on noorkotkas aastast 2011. Pauli üheks kireks on filmimaailm ning kõik, mis sellega seostub. Nii on Paul enamuse Valgamaa  Noorte Kotkaste ja Kodutütarde noorteorganisatsiooni tegevusi jäädvustanud ja viinud maakonnast kaugemale, et näidata millega tegelevad Valgamaa noored. Paul jagab oma teadmisi lahkesti ka noorteorganisatsioonide noorematele liikmetele ning on alati valmis kõiki nõu ja jõuga aitama.
 
 
VIRU
Martin Põdra
Martin on Viru maleva Haljala rühma noorkotkas ning sellest aastast alates ka rühmapealiku abi. Maapoisina tunneb Martin paljusid traditsioonilisi eestlaste töövõtteid ja maatarkusi, mis peegeldub tema erikatsete rohkuses. Ta osaleb tihti  olümpiaadidel, mälumängudel ja rahvatantsus, ta on nii reservpäästja kui vabariiklikult auhinnatud laskja.
 
VÕRUMAA
Artur Vodi
Liitus noorkotkastega 2013. aastal. Võrumaa maleva noortekogu liige ning on noortekogu poolt valitud juhatusse. Lisaks tegevusele Noorte Kotkaste organisatsioonis osaleb aktiivselt Päästeameti tuletõrjerakendusspordis, kus on saavutanud mitmekordse Eesti meistri tiitli ning kuulub Eesti vabariigi noortekoondisesse. Lisaks leiab aega ka näiteringi ja loovtantsu jaoks.
 


kaitseliit.ee