Teksti suurus:
A A A

Noorte Kotkaste keskkogu juhatas sisse noorkotkaste uue tegevusaasta

14.01.2015
Noorte Kotkaste keskkogu koosolek
Autor: Rein Säinas
Möödunud nädalavahetusel kogunesid Pärnusse Noorte Kotkaste keskkoguks noortejuhid ja noorteinstruktorid, et võtta kokku möödunud aasta ning seada uusi eesmärke käesolevaks aastaks.

Kahepäevase keskkogu juhatas sisse Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili oma tervitusega ja tänusõnadega noortejuhtidele.
Keskkogu esimesel päeval said Noorte Kotkaste malevate pealikud vahetada kogemusi allüksustes tehtavast noorsootööst, pealikud tegid ettekande möödunud aasta õnnestumiste ja tagasilöökide osas ning andsid ülevaate, millised tegevused on planeeritud alanud meedia-aastasse. Nimelt on Noorte Kotkaste organisatsioonis sellel aastal meedia-aasta, mille eesmärgiks on noorkotkaste tegevuste laiem tutvustamine ühiskonnas ning organisatsiooni tuntuse suurendamine.
Esimese päeva õhtusse mahtus veel ka uue Noorte Kotkaste keskjuhatuse liikme valimine. Sellel korral oli malevatest esitatud neli liikmekandidaati ning suurima poolehoiu kogus Noorte Kotkaste Viru maleva noortejuht Aare Veedla.

Teise päeva hommikul kuulati ära Noorte Kotkaste keskjuhatuse aruanne, peavanema ettekanne ning Kaitseliidu ülema poolt väljaantud 2015 a aastakäsk. Keskkogu teisel päeval arutati põhjalikult Noorte Kotkaste laagrivormi temaatikat ning päeva lõpuks kiideti heaks Noorte Kotkaste laagrivormi lahendus.

Noorte Kotkaste keskkogu on Noorte Kotkaste tegevust korraldav organ, kuhu kuuluvad Noorte Kotkaste peavanem, malevate pealikud ja igast malevast üks valitud noortejuht. Iga aasta jaanuaris toimuvale keskkogule on kutsutud ka noorteinstruktorid.