Teksti suurus:
A A A

Noorte Kotkaste keskkogu möödus argumenteerides ja arutledes

18.09.2013
Möödunud laupäeval kogunes erakorraline Noorte Kotkaste keskkogu, et kujundada seisukoht Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu ja Noorte Kotkaste struktuuriüksusele revisjonikomisjoni loomise vajaduse osas.
Seaduse muutmise eelnõu ei jätnud ükskõikseks ühtegi keskkogu liiget ning oma argumente avaldasid pealikud selgelt ja veenvalt. Sama kehtis ka revisjonikomisjoni loomise vajaduse osas.

Päeva lõpuks said seisukohad vastu võetud – Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu Noorte Kotkaste noorliikmete osas kiideti heaks ehk Noorte Kotkaste noorliikmeks võib olla Eesti kodanik ja kodakondsuseta isik, kes omab pikaajalise elaniku elamisluba või alalist elamisõigust Eesti Vabariigis.

Teises küsimuses leiti, et revisjonikomisjoni ei moodustata, küll aga on vaja kokku panna kvaliteedihindamise töögrupp, kes teeb väljasõite malevatesse ning kontrollib teatud sagedusega mõnda kindlat funktsiooni.

Noorte Kotkaste keskkogu on Noorte Kotkaste tegevust korraldav kõrgeim kollegiaalne organ, mis koosneb Noorte Kotkaste malevate pealikutest, peavanemast ja tema abidest.