Teksti suurus:
A A A

Noorte Kotkaste Tallinna maleval vahetus pealik

27.02.2017
Noorte Kotkaste peavanem koos Tallinna maleva malevapealike ja juhatuse liikmetega
Autor: Karl Alfred Baumeister
26. veebruaril tähistasid Noorte Kotkaste Tallinna maleva liikmed Tallinna Reaalkooli aulas Eesti Vabariigi 99. aastapäeva. Pidulikul koondusel peeti kõnesid, võeti vastu uusi noorliikmeid, tunnustati tublimaid, jagati järgu- ja erialamärke ning toimus ka maleva lipu üleandmine uuele malevapealikule.
Eesti Vabariigi aastapäeva eel võeti käskkirjaga Noorte Kotkaste Tallinna malevasse vastu 22 uut noorliiget. Suur osa nimetatud liikmetest olid kohal ka pidulikul koondusel, kus andsid noorkotka pühaliku tõotuse. Malevapealik kpt Henri Ley rõhutas oma sõnavõtus uutele noorliikmetele, et teist saavad tuleviku teerajajad ning oma kaaslaste õpetajad. Siit organisatsioonist kaasa saadud väärtused ja ideaalid on need, mida kannate kogu oma ülejäänud elu. See tõotus on igavene! Iga inimene - kodanik peaks panustama vastavalt võimalustele ja oskustele oma riigi arengusse ning selle püsima jäämisesse. Arvestades seda, kui väike on Eesti riik maailma mastaabis, siis meil ei ole teist võimalust. Iga kodanik peab oma panuse andma!“, sõnas kpt Ley.

 

Eeskujuliku ja pikaaegse teenistuse eest Tallinna malevas pälvis aastapäeval Scoutsrühma noorkotkas Aleksander Kirss Tallinna maleva teeneteristi. Aleksander liitus Tallinna malevaga 2010. aastal ning 2013. aastal nimetati ta Tallinna maleva aasta parimaks noorkotkaks. Aastate jooksul on Aleksander esindanud edukalt malevat ka mitmetel võistlustel.

Piduliku koonduse kulminatsiooniks oli malevapealiku vahetustseremoonia, millel osales ka Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm. Seoses teise ametiaja lõppemisega andis senine malevapealik kpt Henri Ley maleva lipu üle uuele ametisse astuvale malevapealikule n-ltn Asko Kivinuk´ile. „Mul on au saada selle väärika organisatsiooni liikmeks ning võtta üle Noorte Kotkaste Tallinna maleva juhtimine. Luban, et olen valmis igakülgselt panustama meie ühiste eesmärkide elluviimisesse“, kinnitas peale lipu vastuvõtmist n-ltn Kivinuk.

Meeleoluka päeva eest hoolitsesid Mererühma noorkotkas Rasmus Russak trompetil ja Squad rühma kodutütar Merily Unt kandlel.

Noorte Kotkaste Tallinna malev koondab enam kui 260 noorliiget. Maleva koosseisus on 12 noorterühma, mida juhivad vabatahtlikud rühmapealikud.

Vaata aastapäeva pilte allolevalt lingilt:

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva pidulik koondus 26.02.2017