Teksti suurus:
A A A

Noortejuhid kogunevad Tartusse

10.01.2014
Noorte Kotkaste pealikute keskkogu Saaremaal 2013 aastal
Laupäeval kogunevad Noorte Kotkaste juhid Tartusse, et osaleda kahepäevasel Noorte Kotkaste keskkogu koosolekul.
Igat malevat esindab Noorte Kotkaste maleva pealik ja maleva pealikekogul valitud esindaja, NK keskjuhatuse liikmed ja Noorte Kotkaste peavanem. Tänavune keskkogu koguneb juba Kaitseliidu ja Noorte Kotkaste uute õigusaktide alusel.

Kahel päeval kuulatakse ära malevate ja Noorte Kotkaste keskjuhatuse ja organisatsiooni 2013. aasta tegevuse aruanded. Koosolekul tehakse kokkuvõtteid eelmise perioodi organisatsiooni arengukavast ja vaadatakse pilguga uuele arengukavale - tööd ja tegemised, mis ootavad organisatsiooni aastatel 2014 kuni 2020. Lisaks eelpool nimetatutele valib keskkogu uue Noorte Kotkaste keskjuhatuse ja Noorte Kotkaste auliikme.

Noorte Kotkaste keskkogu on organisatsiooni kõrgeim organ, mille ülesanneteks on kehtestada organisatsiooni tegevussuunad ja arengukava, valida keskjuhatuse liikmed, esindajad ja asendusliikmed Kaitseliidu keskkogule ja Noorte Kotkaste auliikmed, kuulab ära malevate, peavanema ja keskjuhatuse aruanded ning arutab muid organisatsiooni puudutavaid küsimusi.