Teksti suurus:
A A A

Peavanemad muutsid Kaitseliidu vabatahtlike juhtide teabepäeva noortesõbralikumaks

12.12.2017
Autor: Anu Allekand
Sel nädalavahetusel Nelijärvel (9.-10.detsember)  kogunesid kõigi malevate vabatahtlikud juhid Kaitseliidu ülema kindralmajor Meelis Kiili kutsel teabepäevadele. Nagu nimigi ütleb jagati mitmesugust teavet ja korraldati aruteluringe. Muuhulgas andis üritusele tooni ka Noorte Kotkaste peavanema Silver Tamme ja Kodutütarde peavanema Angelika Narise ühisettekanne, millega tutvustati isamaalise hariduse programmi.
Isamaalise hariduse programm käivitus sel aastal (märts 2017), antud programm võimaldab teha noorteorganisatsioonide isamaalist kasvatustööd teha tõusvas kvaliteediraamis: kaasatakse tegevustesse noori, kes pole veel liikmed, initsieeritakse  uute rühmade teket ning tagatakse olemasolevate rühmade tegutsemist. Tähelepanu suunatakse tegutsevate ja tegutsema hakkavate noortejuhtide koolitusele, varustusega tagamisele – et teha noorteorganisatsioonides kaasalöömisvõimalusi kättesaadavamaks üle Eesti. Anti aimu, kuhu on juba astutud ning mida tehtud ning milline ambitsioon on aastaks 2018. Julgeme nimetada seda ambitsiooniks, kuivõrd soov on teha 1000-noorenäoline laager. Laager, kus on 300 kodutütart ja noorkotkast ning nende laagrisse eredat  kogemust  saama kutsutud 11-13-aastased noored. Lõkkelõhna, laulutuju, sportlikke jõukatsumisi ja palju muudki hakkab kaunistama eelolevat suve.

Teabepäevadel osalejad olid väga huvitatud ning kõik otsivad koostööks parimat ühisosa oma regioonis.

Vabatahtlike juhtide teabepäevadel osalesid Kaitseliidu malevapealikud, malevkonnapealikud, kompaniipealikud, malevapealike abid, Naiskodukaitse ringkonnavanemad. See on traditsiooniline kord aastas toimuv vabatahtlikke juhte infovahetuseks kokku toov üritus.