Teksti suurus:
A A A

Riigi juubeliaasta sai sissejuhatuse

15.01.2018
Margus Tsahkna ettekanne isamaalise hariduse programmist
Autor: Anu Allekand
Möödunud nädalavahetusel kogunesid Kaitseliidu noorteorganisatsioonide keskkogud Läänemaal, Roostal. Üritus on alati aasta tähtsündmus, kus vaadatakse tagasi möödunud aastasse ning tehakse viimaseid täpsustusi käesoleva aasta tegevustesse. Lisaks keskkogu ülesannete täitmisele on olulisel kohal ka noortejuhtide omavahelised vestlusringid kogemuste ja info vahetamiseks.
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde keskkogudel osalejaid oli tulnud tervitama Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili, kes rääkis tänastest pingutustest kogu Kaitseliidu ees seisvate ülesannete võtmes. Kindral tuletas meelde tegevuste loogikas „mõeldud-tehtud“ printsiibi olulisust, meie Põhiseaduses fikseeritud väärtuste olulisust, tähtsustas noortejuhtide tehtavat pingutust ning kutsus noorteorganisatsioonide tegevliikmeid suurõppusele Siil, sest iga okas loeb.

Isamaalisust lisas veelgi Margus Tsahkna kohaletulek, sest tema on oma ministriajal suutnud käivitada isamaalise hariduse programmi, mille viljadest loodetakse väga palju – uute rühmade teket, olemasolevate juhtide toetamist koolitusega ning edasiminekuid tagamise vallas.

Noorte Kotkaste keskkogul olid arutlusel laiapinde riigikaitse seotud küsimused, samuti vormiriietuse ja varustusega seotud teemad. Lisaks seati mõtteid täna tehtava väljaõppe korraldusliku vormi ning Noorte Kotkaste kuvandi osas. Samuti oli luubi all Noorte Kotkaste sisehindamise tulemused.

Noorte Kotkaste keskjuhatuse rotatsiooni tõttu toimus ka uue keskjuhatuse liikme valimine. Käesolevast aastast on uueks keskjuhatuse liikmeks Viru maleva rühmapealik Sander Soomre.