Teksti suurus:
A A A

Võrumaal loodi noorkotkaste ja kodutütarde noortekogu

20.01.2015
15. jaanuaril kogunes esmakordselt maleva staapi 23 aktiivset noort erinevatest rühmadest, et koos mõelda, kuidas muuta organisatsiooni tegevust huvitavamaks ja mitmekesisemaks.
Ligi kahe tunni jooksul viidi läbi ajurünnak, kus otsiti vastuseid küsimustele, mis on juba hästi, mida peaks muutma, kuidas saaksid ise panustada, et oleks huvitavam ja mida oodatakse täiskasvanud juhtidelt.
Üllatavalt sai kõige pikem nimekiri tegevustest, mida ei tohiks kunagi muuta. See näitab, et ollakse rahul sellega, mida organisatsioonil pakkuda on. Lastele meeldisid kõige rohkem metsalaagrid, positiivse külje pealt toodi välja, et üritused on lastele tasuta ja transport on organiseeritud. Oluliseks peeti, et ürituste ülesehitus on selline, mis võimaldab tutvuda eri koolide noortega
Lapsed olid valmis panustama omalt poolt, et muuta tegevusi ja laagreid mitmekesisemaks. Nad soovisid, et neil oleks rohkem kaasarääkimise võimalusi. Pakuti julgelt välja enda abi. Üks laps arvas, et tema võiks tulla kitarriga laagrisse, et koos laulda. Oli ettepanek, et võiks olla temaatilisi laagreid, kus keskendutakse rohkem ühte tüüpi oskuste õppimisele ja õpitud oskusi saaks kohe praktikas kasutada. Eriti oluliseks peeti neid enne võistlusi, et saaks harjutada.
Täiskasvanud juhtide tegevusega oldi rahul ja taheti, et neil ikka energiat ja rõõmsat meelt jaguks ja nad kõige selle kõrvalt oma elu unarusse ei jätaks. Oli mõtteid, kuidas saaksid lapsed ise panustada, et juhtidel kergem oleks.
Ajurünnakut läbi viinud Võrumaa Rajaleidja keskuse spetsialistid arvasid pärast, et koos olid toredad noored, kes ei tule üritustele ainult tarbima, vaid on valmis ise ka midagi ära tegema. Osatakse märgata ja  hinnata seda, mis meie ümber on hästi, ollakse tähelepanelikud üksteise vastu.
Noorkotkaste ja kodutütarde juhatusse valisid noored enda hulgast Artur Vodi Vastseliina rühmast, Joosep Kurm Rõuge rühmast, Liis Kikas Kreutzwaldi rühmast ja Kaisa Kahre Kääpa rühmast.

Lõpetuseks koostasid rühmad veel laagrikava järgmiseks korraks.

Noortekogu hakkab kokku saama regulaarselt.
 


Merike Mägise
Krabi kodutütarde rühma
toetajaliige